Jirama!

Izaho mila jiro tsy tapaka. Mila rano mandeha tsy misy fiantona. noho izany, tsy olana amiko na omena ny amerikana na omena ny sinoa ny Jirama. Efa amam-polo taona latsaka kely izay no nisy ny “délestage”, mbola tsy voavahan’ireo milaza fa sarotiny amin’ny ho aviny, koa maninona moa raha omena azy ao anaty ny 20 taona manaraka.

Tsy hoe ho amidy akory ny fananam-panjakana, fa ny fampandrosoana mila herin’aratra, ny fivoarana mila rano madio ka ilaina ny manao izay hisian’ireo singa roa ireo. Ny hany fepetra ho apetraka dia ny tokony hisian’ny fangaraharana eo amin’ny fomba fitantanana izany orinasa izany rehefa eny an-tanan’ireo vahiny. Eo ohatra ny tokony hisy drafitra maty paika amin’ny fananganana tohadrano vaovao ary indrindra ny fikojana izany. Afaka maka tombony ireo mpitantana, mba tsy ho mpiandry omby volavita azy ireo, saingy tsinjovina koa ny zanak’omby amin’ny maha tery omby ririnina azy.

Fa raha vahaolana maharitra kosa nefa no ho jerena dia ny angovo azo avaozina no tena vaha olana. Tsy tena mbola voafehy io ary na ny any etazonia ary vao manomboka mieritreritra azy io. Saingy ao anatin’ny fivoarana be io hevitra io ka maro ireo fikarohana sy mampiasa vola aminy. azotsika atao tsara ny mifanaraka amin’izy ireny mba hamahana ity olana ity.Izay no hevitro, ka aleo faranana fa efa ho tapaka ity jiro ity afaka fotoana fohy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s