Mahaleova tena!

“Satria moa ity didim-panjakana ity izao vao tonga eto ka tsy vita no mamadika azy amin’ny teny malagasy, na dia efa nahazoana fanankianana aza izany” hoy ilay rangahy hamaky ilay didy navoakan’ny filoha Rajaonarimampianina hamelana heloka ireo migadra nahazohazo taona, omaly teny Iavoloha omaly 26 jona 2014.Tsy menatra, tsy mahalala fomba, ary andeha ho lazaina hoe kamo sy bado ireo tandapa ka tsy mahavita manoratra, na mandika teny frantsay ho teny malagasy. Fa angaha moa izy iny tsy azo natao tamin’ny teny malagasy ny nanoratana azy? Sa niteny frantsay ilay olona tamin’ny nanome ilay baiko? Sa dikapetaka “Copie-Coler” tany ambadika tany idray izy iny ka tsy hay akory izay nolazainy fa fitiavana te hiteniteny fotsiny no nanaovana azy.
Ekena fa ny teny frantsay no teny fampiasa any anatin’ny fandraharaham-panjakana, saingy oviana vao hisy ny fanomezana vahana ny teny malagasy eto Madagasikara. Efa be ny nolazaina momba azy io. Saingy tratra ny “misy mihaino” hatreto. Tsy sanatria fanizingizinana ny zavatra efa nolazaina fa aleo miala nenina toy izay ho adinina amin’ny tsy filazana ny tsy mety teto amin’ity tany ity.
Koa raha tena milaza isika fa mahaleo tena dia sahia mandray andraikitra. Ilay fahasahiana, ilay fitiavana ary ilay finiavana no aoka hibaiko fa aza ny fialokalofana ao ambadiky ny lalàna, ilay hajejoana sy ilay hakamoana no hanilikilihana ny teny malagasy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s