01 May: Mbola be no tsy an’asa eto Madagasikara

Fetin’ny Mpiasa, andro iraisam’pirenena ho an’ny asa. Samy anarana nomena ity andro ity mba handinihana ny tontolon’ny asa ity ireo. Raha tolona sendikaly no niatombohan’izany fanamarihana izany dia tsy ny sendikà intsony no mila mifantoka ny amin’ny olana mahazo ny mpiasa, sy hy olana eo amin’ny sehatry ny asa fa ny fanjakana sy ireo voakasik’izany iray manontolo mihintsy.

Raha ny tatitra nataon’ny Organisation Internationale du Travail, dia tanora 75 tapitrisa eo anelanelan’ny 25 – 35 taona eran-tany no tsy an’asa, ka ny 38 tapitrisa amin’ireo dia aty Afrika avokoa. Ny 40% ny tanora eto an-tany nefa dia afrikana avokoa. Ankoatry ny olana ara-toekarena aterak’io tsy fanana’asa io dia lasa olana saosialy koa izy ity. mitombo ny mpangalatra, misy koa ireo miditra amin’ny asa tsy ara-dalana eo amin’ny asa ataony ka mampihena ny vola miditra ao amin’ny kitapom-panjakana. Izay indrindra no mahatonga ity sampandraharaha iraisam-pirenena ity nanome toromarika ny hamerenana indray n tohana toekarena sy saosialy amin’ny alalan’ny famoronana’asa.

Ho an’ny Madagasikara manokana dia olana sedrain’ny malagasy ny tsy fananan’asa. Ny Instat dia manome ny salan’isa toy izao:

Ezaka iarahan’ny eran-tany noho izany ny famoronan’asa. Ezaka goavana kosa raha ny eto Madagasikara, indrindra fa ny any amin’ny faritra maro izay tratra aoriana tokoa mihoatra amin’ny hafa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s