Madagasikara: Nandray Baiko avy Hatrany ny Governemantan’i Kolo Roger.

Ny 18 Aprily 2014 no natolotra ireo mpikambana ao amin’ny governemata ny Repoblika faha efatr’I Madagasikara. Mpikambana izay nofidian’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina araka ny tolotra nataon’ny Praiminisitra Kolo Roger. Mijoro avokoa izany izao ny rafitra hitondrana an’I Madagasikara ao anatin’ny 5 taona Manaraka. Ireto avy ary ireo mpikambana ao amin’ny governemanta ireo, araka ny didim-panjakana laharana faha 2014 – 235 (Novakiana tamin’ny teny BAIKO) nosoniavin’ny filohan’ny repoblika sy ny praiminisitra.

Ireo mpikambana ao amin'ny Governemanta. Sary: Fiadidina ny Repoblika ny Madagasikara
Ireo mpikambana ao amin’ny Governemanta. Sary: Fiadidina ny Repoblika ny Madagasikara

Ministre d’Etat chargé des Infrastructures, de l’Equipement et de l’Aménagement du Territoire
Monsieur RAKOTOVAO Rivo
Ministre auprès de la Présidence chargé des Ressources Stratégiques
Monsieur LALAHARISAINA Joéli Valérien
Ministre de la Défense Nationale
Général de division RAKOTOZAFY Dominique Jean Olivier
Ministre des Affaires Etrangères
Madame RAZAFITRIMO Arisoa Lala
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
Madame RAMANANTENASOA Noëline
Ministre des Finances et du Budget
Monsieur RAZAFINDRAVONONA Jean
Ministre de l’Economie et de la Planification
Général de division RAVELOHARISON Herilanto
Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation
Monsieur MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Ministre de l’Industrie, du Développement du Secteur Privé et des Petites et Moyennes Entreprises
Monsieur JULES Etienne Rolland
Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural
Monsieur RAVATOMANGA Rolland
Ministre de la Santé Publique
Monsieur le Premier Ministre, KOLO CHRISTOPHE Laurent Roger
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Madame RASOAZANANERA Marie Monique
Ministre de l’Education Nationale
Monsieur RABARY Andrianiaina Paul
Ministre de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
Monsieur HORACE Gatien
Ministre des Travaux Publics
Monsieur RATSIRAKA Iarovana Roland
Ministre de la Sécurité Publique
Contrôleur Général de Police RANDIMBISOA Blaise Richard
Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts
Monsieur RAMPARANY Anthelme
Ministre du Commerce et de la Consommation
Monsieur RAFIDIMANANA Narson
Ministre de l’Energie
Monsieur FIENENA Richard
Ministre de l’Eau
Madame NDAHIMANANJARA Bénédicte Johanita
Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche
Monsieur AHMAD
Ministre de l’Elevage et de la Protection Animale
Monsieur RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin
Ministre du Transport et de la Météorologie
Monsieur ANDRIANTIANA Jacques Ulrich
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales
Monsieur MAHARANTE Jean de Dieu
Ministre de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme
Madame JOHASY Raharisoa Eléonore
Ministre du Tourisme
Monsieur RAMANANTSOA Ramarcel Benjamina
Ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies
Monsieur RAKOTOMAMONJY André Neypatraiky
Ministre de la Communication, de l’Information et des Relations avec les Institutions
Monsieur REBOZA Mahaforona Cyrille
Ministre de la Jeunesse et des Sports
Monsieur ANDRIAMOSARISOA Jean Anicet
Ministre de l’Artisanat, de la Culture et des Patrimoines
Madame RANDRIANARISOA Vaonalaroy
Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie
Général de division PAZA Didier Gérard

Nisy avy hatrany ny filan-kevitry ny minisitra taorian’io fanendrena io ka toy izao no vonto atiny.

COMMUNIQUE DE PRESSE Conseil des Ministres – Vendredi 18 avril 2014 Palais d’Etat d’Iavoloha
COMMUNIQUE DE PRESSE
Conseil des Ministres – Vendredi 18 avril 2014
Palais d’Etat d’Iavoloha

Ny mpandinika politika dia samy milaza fa governemanta ny fanampenam-bava ireo atahorana hitabataba ity najoro ity. Vitsy ireo tena teknisiana amin’ny toerana ametrahana azy ary tsapa koa ny kitranoantrano ao amin’izao firafitra izao.

Izaho manokana dia mametraka fanontaniana ny amin’ny tsy namakiana, na fara fahakeliny ny nandikana ity didy ity tamin’ny teny Malagasy. Ny fanazavana moa dia hoe mba afahan’ireo vahiny mahazo ny hevidehibeny no antony namakiana azy ampahibemaso tamin’ny teny vazaha. Midika ve izany fa tsy natao hahazo ny toe-draharaha eto Madagasikara ny vahoaka Malagasy?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s