Manan-danja ny fandehananao mifidy.

Hafatra nampitain’olom-pirenena iray tany anaty tambazotra saosialy ity ampitako ity. Vakio tsara ary diniho fa miankina amitsika ny hoavy ny firenentsika

Ry namana isany eto @ Facebook aho : Te hanentana anareo aho ny handatsa-bato @Zoma izao satria ny tsy nandehanantsika teto Antananarivo nifidy tamin’ny decembre 2007 (57.21% t@zay no taux d’absention) no nahatonga izao rehetra izao. Na tsy nandehantsika nifidy tamin’ny referendum 2010 tsy nampiova zavatra fa dia lany ihany ny “Eny”, Koa :

– Mandehana mifidy na dia hanao vato maty aza, vato maty hoy aho satria ny vato fotsy mbola misy afaka manisika croix, efa misy ny firehan-kevitra maro samihafa izy ireo, misy isafidiananao tsara,

– Mandehana mifidy na dia tena tsy lavorary aza ny fikarakarana izany, tadidio fa mbola hanitatra ny tetezamita ny tsy fahatanterahan’ny fifidianana, mazava ho azy raha mahazo tombontsoa amin’izao tetezamita izao ianao dia sakano ny fifidianana ary aza mifidy,

– Arovy ny safidinao, aza mampiasa ny stylo ao anaty bureau de vote fa mitondra stylo hafa avy any an-trano (manga na mainty angamba) na petatondro no atao, sao misy manisika croix fanampiny ka ho faty ny vatonao,

– Tongava manisa vato ny hariva amin’ny 5ora30, makà sary, mandraisa andraikitra mandritra ny fanisam-bato mba ho intimidation ho an’ireo izay tenté hangala-bato,

33 ny Kandida. Fidio izay hitanao fa hahavita hanarina ny firenena
33 ny Kandida. Fidio izay hitanao fa hahavita hanarina ny firenena
– Tadidio fa tsy ianao irery no Malagasy mifidy, koa ekeo izay lany eo, izay izany no “sahaza” nomen’Andriamanitra anao, MANAMPIA IZAY LANY @ fomba mivantana na mijoroa ho mpanohitra ara-kevitra. Tadidio fa mitovy @ manampy ara-bola ireo mpahazo tombotsoa @ fikorontanana ny fanekenao hikorontana, ny “tsy rariny” eritreretinao hoentina eny an-dalam-be no hihatra aminao taona maro indray, ireo mpitarika anefa hahazo tombontsoa noho ny hatsembohanao. Tadidio fa ilay Andriamanitra inoantsika dia tsy mba Andriamanitry ny fikorontanana.

– Raha sitrakao ny mbola hahavelona anay mpiasana projet eto an-tanindrazana dia aleo ajanona @ zay ity tetezamitatra ity.

Farany nefa lehibe indrindra, mivavaha ho an’io fifidianana io mba ho izay sitraNy tokoa no ho lany eo, mivavaha ho an’ny Firenena fa Adidy sy Andraikitrao izany.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s