Fandraisana anjara amin’ny #Bad 2013

Somary tara ny fandraisako anjara amin’ny blog Action Day 2013, izay niarahana nijery ny momba ny “Zon’olombelona”. Na izany aza dia inoko fa ity fandraisako anjara ity dia hanamarika ny fiarahako miombona amin’ireo mpitoraka Blaogy maneran-tany.

 

Ny zon’olombelona dia voafaritry ny lalana iraisam-pirenena. Misy koa nefa ny sata iarahan’ny vondrona tsirairay. Isan’izany ny sata nifaneken’ny mpikambana ao amin’ny Vondrona Afrikana, izay ahitana an’i Madagasikara.

 

Ny andininy faha-20, andalana voalohany amin’io sata io ihany no andeha ho raisitsika mba hanamarihana ny Bad amin’ity taona 2013 ity. Toy izao no voalaza ao: “tout peuple a le droit à l’existence. Tout peuple a droit imprescriptible inaliénable à l’autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu’il a librement choisie.” Iniko tsy ho adika io mba tsy hanova ny heviny.

Image

Mifanintsy amin’ny zavamisy eto Madagasikara io andinin-dalana io. Manana ny zo feno sy malalaka ny vahoaka malagasy hifidy izay zotra politika sy toekarena ary fiarahamonina atolotr’ireo kandida filoham-pirenena 33 ireo. Anjaratsika noho izany ny mahay mifidy.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s