Fat: Tsy mety voky

Taorian’ilay fehezan-teny “Mbola ho dinihina ny lalana (momba ny fialako)” nataon’ny Fat nandritra ny fanamarihana ny faha-41 taonan’ny 13 May, dia notanterahany tokoa izany. Namorona didy hitsivolana tokoa ny tao Ambohitsirohitra afahany mitana io andraikitra io raha toa ka misy ny fihemoran’ny datim-pifidianana. Ankoatr’izay dia voafaritr’io lalana io koa fa ho voatana avokoa ny zo sy tombotsoany mandapahatonga izay Filoham-pirenen’ny Repoblika vaovao mahavita fianianana.

NAfana tokoa ny adihevitra teo anivon’ny filan-kevitry ny Governemanta nahakasika io lalana io. TSy nekena nefa izany na dia niady mafy aza ny MInisitry ny Fitsarana sy ny Minisitry ny Atitany ny amin’ny handanina izany.

Indreto ary omenay ho hita eto ny dika mitovy amin’izany lalana Irin’ny Fat ho tanterahina izany.

Image

Image

Image

 

Ny fanontanina mipetraka dia ny hoe: Mbola tsy ampy ity filoha tsy lany tamin’ny fifidianana ity ihany ve izay 4 taona nipetrahany tao an-dapa izay? SA inona no arovany mafy ao, ankoatr’ireo tombotsoa voalaza ao amin’ity lalana ity, ka avitany mamorona ny tsy misy mihintsy?

Advertisements

One thought on “Fat: Tsy mety voky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s