… mamaky takotra

Nangina tsy nandrenesam-peo tanteraka ny Ffm hatramin’izay nahazoany toerana izay. Raha ny fampihavanana ny malagasy amin’izao fotoan-tsarotra lalovan’ny firenena izao no lazain’ny rehetra fa ilaina dia toa tsy dia izay no nahamaika azy ireo sy ireo mpanao politika malagasy fa ny hiroso, hiroso amin’ny fifidianana ihany no masaka ao an-po. Ary dia nisy mihintsy ny nahita lalana ambanin’ny tany hahatongavana amin’izany tanjona izany, dia ny handraisana anjara amin’ny fofodianana. Lasa nampisavoritaka nefa izany fihazakazahana arahi-tosika izany ka nitoetra ny tsy fifampitokisana eo amin’ny samu malagasy, ary voadaka am-bavafo hatramin’ny vondrona iraosam-pirenena mihintsy aza. Niditra an-tsahatra ary ireo tsy ao amin’ny andrim-panjakana ka nihevitra ny hanao ny fampihavanana  satria andohalika ny ranombary. Niditra ny Ffkm, ka namoaka tsoa-kevitra. Nony nahita ny fihetsehan’ireo ireto nahazo seza dia izay vao mamaky takotra ka nanao fanazavana an-gazety hanamarinan-tena fa moasa (hono…)

 

Image

Ankoatry ny fanehona fa miasa dia miezaka hanamaritena koa fa manara-dalana. Nefa tsy miafina toy ny tafika andrefan-tanana fa ny kitoatoa izay nataon’ireto nahazo seza ireto no vao maika nampirehitra ny fifankahalana sy ny tsy fahatokisana eo amin’ny vahoaka malagasy.

Image

Image

Image

Ka asa lahy fa toa mahagaga ihany ireto mpitondra ny firenena ireto. Mihambo ho tomponandraikitra nefa tsy mandray andraikitra. Milaza ho dodona nefa toa tsy taitra, ka rehefa taitra ny olona tsy taitra, nony taitra irery vao mamaky takotra.

 

 

Advertisements

2 thoughts on “… mamaky takotra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s