Midika ho fisin’ny #Demokrasia ve ny hamaron’ny #Kandida?

Image

 

Kiribiby

Mampihomehy sady mampalahelo
Ireto mihambo hitondra vahoaka
Satria hatrizay dia indroa na intelo
No he mifanjinja toa jenjin’ny toaka

Itsy milaza an’iroa ho mpandainga
Izatsy manondro an’ity ho mpamitaka
Dia tena manahy aho sao dia miainga
Sy efa any ho any ny ady saritaka.

Fa samy mihambo ny ho tafavoaka
Hahazo ilay toerana soa sarobidy
Kanefa dia efa ny antsasa-bahoaka
No nanapa-kevitra fa tsy hifidy.

Nykobak’am-bavan’ny tia deradera
Moa va tsy irony hazakazak’ampondra
Raha olona roa efa samy nazera
Ka mbolamihambo ho tena mpitondra?

Ireto mpanohana koa amin’izany
Dia samy mandranitra nyazy hahavita
Kanefa ao an-tsainy dia tokana ihany:
” Raha io no mandresy dia izaho no tafita”.

Ka aoka hihomehezako malakolako
Sao dia ho ngita ka saro-bahana
Fa maro tokoa ireo sodokan-damako
No mikiribiby handray fahefana.

RADO
08 Janoary 1997

Advertisements

2 thoughts on “Midika ho fisin’ny #Demokrasia ve ny hamaron’ny #Kandida?

  1. Demokrasia hoe?! asa re raha izao tokoa ny dikan’izany fa ny hitako taratra @zao dia ny fitiavantena. HItsangana ho mpanohitra daholo ary ve izany ireo tsy ho lany satria tokana ihany no ho eo. Dia ho tena samihafa tokoa ve ny hevitr’ireo candidat ireo raha samy hampandroso firenena ny tanjona, tsy mba afaka ny hifanohana sy hifanampy ka hanolotra candidat iray?. qu’ils fusionnent!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s