Miteraka resa-be tato ato ny tsy fahafahan’ny ramatoa Lalao RAvalomanana mamangy ny reniny izay marary eny amin’ny hopitaly eto Madagasikara. Fantatra manko fa voarara tsy mahazo miditra eto an-tanindrazany ity vadin’ny filoha teo aloha ity. Niarahanna nahita ireny famerenana azy tany ivelan’ny sisitany ny Madagasikara raha saika hody izy ny volana teo.

Aina ity, ary anisan’ireo mahasarotiny ny malagasy mihintsy izany tsy mamangy Raiamandreny izany, indrindra fa ao anatin’ny fahasahiranana izy ireo; Sainfgy noho ny antony politika moa dia hodina tsy hay izany fahendrena malagasy izany. vali-faty noho ny tsy namelan’ny vinantolahiny hamamgy na handevina ireo fianakavin’ny mpifanandrina politika taminy fony izy mbola teo amin’ny fitondrana ve no anton’izao? Dia aiza izany ilay fanovana sy ilay fitenenana fa tsy mitovy ary tsy hitovy amin’ity filoha teo aloha izay voalaza fa mpanao didy jadona ity ny Fat izay “be fitiavana sy hendry, tsy arakaraky ny maha tanora fanahy azy?

Mety ho araraotin’ny Ravalomanana Marc anerena ny fodiny izao, saingy raha misy ve ny fanovana ho entina eto amin’ity firenena ity, tsy ny tanora no hampiseho izany voalohany.