07Febroary : Misy sampanany iny lalana iny.

Samy manana ny nanamarihany ny 07 febroary ireo mpanao politika. Tao ireo nivory tetsuy anoloan’ny lapan’Ambohitsirohitra niaraka tamin’ny Fat Andry RAjoelina sy ny fikambanana AV7 misy ireo natao sorona tamin’iny fanafihan-dapa ny taona 2009 iny. Ny tapak’andro maraina no nanaovana izany fotoana izany ary nampitana mivantana tamin’ny Televiziona Malagasy sy ny Radiom-pirenena. Nisongadina tamin’izany ny fanambarana nataon’i FAt fa na dia tsy hitantana ny firenena intsony aza izy aorian’ny fifidianana dia hitohy hatrany ny fanampiana ireo olona naratra tamin’iny andro iny. Hitohy hatramin’ny dimy taona izany fanampiana izany.

Anisan’ireo nitarika iny fanaovana sorona iny koa ingahy Monja Roindefo, avy ao amin’ny antoko Monima. Vao avy notendrena ho “praiminisitra” manko izy tamin’iny andro iny ka nafana fo hihazo ny lapa izay natondro fa ho azy. Nanamarika izany andro niverenany teo amin’ny sehatry ny politika izany koa izy omaly 07 febroary 2012. Tsy niaraka tamin’ny Fat ny antoko nisy azy omaly fa nanamarika izany manokana.Ny tolakandro tamin’ny 2 ora kosa izy ireo no tonga nanatitra fehezam-boninkazo teo amin’ilay tsangambato naorina eo Ambohitsirohitra io.

Io toe-javatra hita omaly io dia efa afahana milaza fa tsy mitovy ny fomba ihatrehana ny tantara niarahanan’ireo roa tonta ireo. Ny resaka nataon’ireto avy ao amin’ny antoko Monima ireto no nanamafy izany:

Tsy lavitra teo, tao amin’ny Radama Hotel Isoraka kosa no nanamarika izany andro izany ry zareo avy ao amin’ny Front des Opposants tarihin’i Lalatina Ravololonirina. Na dia tazana teny amin’ny fitarihana ny fitokonana teny Ambohijatovo ireny aza ny sasany tamin’ity vondrona ity dia hafa mihintsy ny fifandraisan’izy ireo amin’ny mpitondra ankehitriny. Toy izay efa notakiny hatrizay dia ny hamohana ny kianjan’ny Demokrasia, loharano nipoiran’ny fanonganam-panjakana no takin’izy ireo.

Ankoatr’ireo dia nisy koa ny fidiran’ny Kaomandà Charles Andrianasoavina mivantana an-tariby niresahany tamin’ireo ao amin’ny Magro. Nolazalazainy tamin’izany ny antsipirihiny tamin’ny fandraizany anjara tamin’ny fitifirana ire mpanara-dia ny Fat. Ny Fat izay ampangainy ho naniraka ireo mpitifitra mba hahazoana rariny amin’ny fanonganam-panjakana. Efa lasa fomba fanaon’ity naherifon’ny tetezamita ity moa izao fanaovana ampamoaka izao.

Ny tantara tsy fanadino ary ny tantara dia mpitsara hendry. 4 taona aty aorina, samy ampangain’ny tantara izay rehetra nanao sorona ny olona tamininy andro nihoson-dra iny. Ra izay inina fafana amin’ny alalan’ny fanalana ireo vavolombelona nilatsahany toy ny eo amin’ny totohabaton’Antaninarenina sy ny fanalana ireo takela-by nisy ireo diam-bala. Ka na ho ela na ho aingana dia hipotra eny ny marina momba io.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s