Aza be resaka momba ny @AirMad fa efa notenenina fa eee. Tsy mahaverina ny volany izany hoy aho io raoplanina io fa voamaika handetika io orinasa io. Dia izao no vokany rehefa tsy mihaino.

mandimby maharo

« Tsy tokony ho tsikeraina ny fazahoana izao Airbus ho an’ny kaompania Air Madagascar izao”, hoy ny Filohan’ny FAhfana Avon’ny Tetezamita* raha nanao ny kabary fanolorana izany fiaramanidina izany izy ny alakamisy 12 aprily teo teny Ivato. Fa inona tokoa moa no ho tsikeraina zavatra iray tsara sy mahasoa. Nefa matoa misy ny tsikera dia misy azo ho tsikeraina sy tokony ho tsikeraina izany. Izany fandrarana izany koa dia toa midika ho tsy fahazakana tsikera sy fanampenam-bava ireo mpitsikera. Ankoatry ny mpanao politika sy mpandinika raharaham-pirenena tokoa manko dia anisan’ny tena nitsikera mafy ity fividianana fiaramanidina ity ireo mpanao gazety namana maro. Mety tsy tena anjara asan’ny mpanao gazety, izay natokana hitatitra fotsiny ihany, tokoa angamba ny mitsikera. Saingy mety ho anisan’ny adidiny ihany koa ny milaza ny tsy mety hita eny amin’ny fianam-bahoaka. Dia hanampim-bava ny mpanao gazety ary ve izany ingahy Andry Rajoelina sa hanenjika azy ireo? Dia tsy…

View original post 200 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s