Sanganehina

Photo: RFIHirotsaka ho fidina sa tsy hirotsaka? Raha hirotsaka ve ho lany? Raha tsy hirotsaka dia ho aiza? Ireo no fanontaniana mihaodihaody ao an-tsain’ny Fat Andry Rajoelina amin’izao herin’andro mialoha ny Krismasy izao.efa nanambara manko izy fa tsy maintsy hilaza izay fanampaha-keviny mialoha ny hifaranan’ity taona 2012 ity. Ary na dia nosisihin’ny mpanao gazety any ivelany aza izy nandritra ny valandresaka sy ny fivahinianany tao amin’ny Rfi dia mbola hita misalasala be ihany.

Antony roa no tena mampiasa saina azy: eo aloha ny hoe sao tsy manana fahefana intsony ka hipoitra avokoa ny ratsy nafenina. Hita ho mahana tokoa manko ity Fat ity isaky izay iresahana momba ny tondrozotra, ny Operation tandroka sy ny zon’olombelona, ny raharaha andramena sy ny fampiasan’ny vahiny tany midadasika. Raha tsy hiresaka afatsy ireo isika dia iarahana mahita tatoato fa miaro tena mafy ny ao amin’ny fitondrana. Hita eny amin’ny Gazety sy ny fahita lavitra eny ny fampirisihina ireo olo-tsotra hijoro vavolombelona fa nanao zavatra tsara ny fitondrana. Heno eny amin’ny onjam-peo eny koa ireny fandaharana maro entina andokafana ny “zava-bita” nataon’ny Fat. Teo koa ireny fifamalina an-gazety nataon’ny avy ao amin’ny mpitandro ny filaminana sy ry zareo eo amin’ny Amnisty International. Ny fiantsoana fitoniana nataon’ny Fat momba ny raharaham-pitsarana iantsoana ny Cst Alain Ramaroson. Matahotra ireo malagasy izay toa nozimbazimbaina izy noho ireo ka miezaka manambitamby sao tsy hanana ny fahefana hibaikoana ireo manam-basy intsony ka ho maivana eo anatrehan’ny vahoaka.

Ny antony Faharoa mampiasa saina azy dia toa tsy nahavita ny iraka nampanaovin’ny lehibeny izy ny amin’ny fanonganana ny filoha teo aloha Ravalomanana izy ka hanolorana an’i Madagasikara ho eo ambany fahefan’ny Lafrantsa. Na dia efa tamin’ny taona 2009 manko ity filoha teo aloha ity no nisitaka ny morotsirakky ny nosy dia mbola manana ny heriny eto an-toerana.To teny eo anatrehan’ireo firenen-dehibe hatrany koa. Nahatsiaro ho nijapy soavaly be lohalika noho izany ity mpanjanaka naniraka ny Fat hivarotra ny taniny ity ka mihevitra izay hanilihana azy. Voatery midodododo mitondra fanazavana sy mangataka famindram-po any aminireto lehibeny noho izany izy. Tsy araka ny filaza tokoa fa hoe tsy baikon’ny avy any ivelany tokoa manko ny fihetsika tato ato. Raha handray fanampahakevitra momba ny firotsahana ho fidina dia lasa aloha misitrika sy manao tatu bolana any Quai d’Orsay.dia rehefa tsy nahazo tohana fa odian’ny olona adala dia manao pi-maso ny vahoaka malagasy ka milaza fa hanome voninahitra ny vahoakany izy ka ireo no ilazany mialoha izay fanampaha-keviny. Matahotra ireo mpiray tsikombakomba, na izany ireo izay any ivelany, na ireo izay mpiray birao aminy ao ity Fat ity ka mitady lalana ivoahana.

Tsy mahazaka fanjakana i Andry Rajoelina. Tsy manana fiadanam-po toy ny olona rehetra amin’izao adivento izao fa miasa saina ny amin’ny ho aviny. Miandry izay fanampahakeviny ny rehetra na dia efa samy mahalala aza fa tsy sahy ny hiala eo izy fa hanao mokon-doha hirotsaka ihany .

Advertisements

3 thoughts on “Sanganehina

  1. Tsara be ‘zany site-n’là ‘zany aloha an! bravo!
    Mbola hiseho ny marina na dia afenina tahak’in aza, raha izaho manokana aleo ‘zay tsy nanota no hitora-bato.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s