Ilemizo

Nahazo rariny tany amin’ny Fat ny mpitatitra ao amin’ny UCTU, ka nitana ny sarandakana 400ar. Tsy hoe fitiavana te hiresaka lava momba ity fitanterana eto andrenivohitra ity akory, fa mlahakasika ny fiainana an-davanandron’ny mponina loatra izy ity ka tokony horesahina.

logo-jeritodika111Raha nisy tokoa manko ny fihaonan’ny Fat tamin’ireo mpitatitra ireo hy alatsinainy 26 novambra teo dia tsy nampiova na inona na inona izany ho an’ny mpanjifa. Fampanantenana ny hanovana ireo fiara no hany azon’ny mpanjifa raisina amin’izany:”Noho ny maha renivohitry Madagasikara an’Anttananarivo dia tokony ho matihanina ny fiutanterana iombonana…. Noho izany dia nambaran’ny filoha Rajoelina fa ho avy ny fiara vaovao izay manara-penitraizay bmahazaka olona 25 ka hatramin’ny 40″ hoy ny fanambarana avy ao Ambohitsirohitra. Fiara hovidiana avny Sina ireo ka ho amoraina ny haba-tseranana aloha aminy.

Raha hisy ary fahatongavan’ny fiara atoato, naninona raha notanana aloha ny saran-dalana 300ar mandrapahatonga izany. Rehefa tonga ireo ka itan’ny mpandeha fa tsara dia hanaiky mora ny fampiakarana ny saran-dalana izy ireo. Iaraha mahalala ihany nefa fa raha ny fampanantenana efa natao teto dia tsy ho 1500ar ny vary ary tsy 4800ar ny menaka. ka samy miandry isika. Fa mialoha izany dia indro mba samia manonofy mijery ireto sary ireto.

SpecificationInterieur Dos

Ireo fiara ho vidina ho an-Antananarivo
Ireo fiara ho vidina ho an-Antananarivo
RetroInterieur Face

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s