Antoko Communiste sinoa: Hanendry izay ho mpitondra ny fireneny

Ny 08 novambra ho avy izao no ho tanterahina ny kaongresy faha-18 ny Antoko Communiste Sinoa. antoko izay niorina tamin’ny taona 1920, ary nanao ny kaogresiny voalohany ny taona 1921. Fivoriana fanao isaky ny 5 taona izao ho atao izao araka ny lalana anatiny mifehy ity antoko ity. Ny antoko Communistedia “antoko tokana”, na dia eo aza ireo antoko madinika 8 nahazo alalana hijoro any Chine. Ireo mpitondra any an-toerana dia mpikambana ao amin’ity antoko ity avokoa nanomboka ny taona 1949 .

Sary famantarana ny AntokoCommuniste Sinoa

Araka ny lalana any koa diaizay voatendry ho filohan’ity antoko ity no lasa filoha mitondra ity firenena lehibe sy be mponina indrindra ity. Mandritra ity koangresy ho tanterahina amin’ny Alakamisy io no ho tendrena izay ho mpitarika vaovao izany antoko izany ka hisolo an’i Hu JinTao izay mitantana ny antoko nandritra ny 10 taona izay. Manana mpikambana maherin’ny 80 tapitrisa ny antoko ankehitriny ary tsy mitsahatra ny mandray mpikambana vaovao

Voalaza ao anatin’ny lalana anatin’ny antoko koa manko fa tsy mahazo mihoatra nykaongresy 2, ny mpitantana ny antoko iray, izany hoe tsy mahazo mihoatra ny 10 taona ny filoha no mitondra any Chine. Ho tendrena miaraka aminy koa ny Praiministra hiaraka hitantana aminy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s