Mpianatry ny Oniversité: 5 volana tsy nandray ny zony

Mpianatra 06 no nosamborina teny Ankatso taorian’ny fihetsiketsehana ny talata 30 oktobra teo. Anisan’ireo vaovao nanamarika iny herinandro lasa iny io fitokonana nataon’ny mpianatra eny ho fitakina ny zony io. Efa ho dlmy volana manko izao no tsy nandray vatsim-pianarana ireo mpianatra eny amin’ny oniversite an’Antananarivo. Tsy mbola nahazo ny vola fanome azy ireo ho fampitaovana koa izy ireo. Tsy ny mpianatra eny Ankatso ihany nefa fa na ny any Toamasina koa dia tratran’io tsy fandraisana vola io.

Nanatona ireo mpitantana ny oniversite moa ireto mpianatra herinandro maromaro nialoha izao filatsahana an-dalambe izao. Ny fanazavana azon’izy ireo dia hoe ny vola natokana handoavana ireo tombotsoa ho an’ny mpianatra ireo mihintsy ny tsy mbola tonga ao amin’ny kitapom-bolan’ny oniversite. Ny 1 / 3 ny vola tokony hampihodinana ny asa sy ny fampianarana ihany hatreto no mbola voaray na dia efa aty amin’ny telovolana farany amin’ity taona ity aza isika. Raha ny fanazavan’ny mpahay toekarena sy fitantanam-bolam-panjakana dia tokony ho efa ny 3 / 4 no efa lany raha manaraka ny drafim-pitantanana sy ny lamina ny ao amin’ny Ministeran’ny vola. Misedra olana goevana noho izany ireo mpitantana ireo ka tsy afaka ny hampanantena fa hahavaha ny olana ao anatin’ny fotoana fohy. Tsy afa-po tamin’izany valiteny izany ireo mpianatra ka izao nanapa-kevitra ny hitokona izao.

Nisy ary ny fibahanan’izy ireo ny lalana teo amin’ny fiantsonan’ny taxi-be eo ankatso. Tonga nandrava izany sakana izany ireo avy ao amin’ny Emmo- Securité. Nanapoaka baomba mandatsa-dranomaso izy ireo. Tora-bato sy sioka no nasetrin’ireo mpianatra , no sady nitari-dositra niditra tao an-tokotanin’ny oniversite izy ireo. Tsy nihambahamba nanaraka azy ireo tany anatin’ny faritry ny onivesite koa nefa ireo mpitandro ny filaminana na dia tsy nahazo alalana avy amin’ny tomponandraikitra aza. Voadika noho izany ny “Franchise Universitaire”.

Nanoloana io fandikana ny lalana nataon’ny mpitandro filaminana io dia namoaka fanambarana ny teo anivon’ny fandraharahana fa handray fepetra, ka mety hitory raha toa ka tsy misy fanazavana mitombina omen’ny avy ao amin’ny Emmo-Securité. Etsy andaniny koa dia nampiatso ireo mpianatra ho eny Ambohitsirohitra ny avy ao amin’ny fiadidina ny Fat mba hifandinika ny amin’ny hamahana ny olana. Ny ministeran’ny fampianarana ambony kosa dia efa nanolotra soso-kevitra ny hampiasana ireo vola tokony hanamboarana fotodrafitrasa handoavana ireo trosa rehetra ireo. Io soso-kevitra izay entina hamonoana afo sy vonjy maika io aloha hatreto no hany hita misongandina.

Ity olana mianjady amin’ny oniversite ity moa die efa lasa mampifanolana ny ao amin’ny fitondrana. Ny Ministera mpiahy mitaraina fa tsy mahazo vola, ny Praiminisitra tsy mahavita manery ny Ministeran’ny vola hamoaka ny vola tokony ho anjaran’ny oniversite. Ny Fat manery ny Praiministra handamina ny korontana eny sy hanakana ny mpianatra tsy hitokona. ..
tantara mitohy ny amin’io.

Advertisements

One thought on “Mpianatry ny Oniversité: 5 volana tsy nandray ny zony

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s