Hiverina indray i Bemainty.

Raha sônegaly ilay rangahy iny dia nataoko hoe nahazo baiko indray ka tonga hanatanteraka izany. ilay rangahy iny izay tsy iza fa i Leonardo Simao. Ho avy eto Madagasikara manomboka anio 09ka hatramin’nt 13 oktobra indray manko izy iny mba handinika ny fampiharana ny tondrozotra hono. Ny soridalana izay na ny jamba sy ny marenona aza mahita sy mandre fa tsy misy fanajana azy ary tsy mitondra vahaolana ho an’ny vahoaka. Toa lasa fitaovana fanomezan-toerana ireo mpitaingim-bozona ny malagasy fotsiny ilay ravitaratasy: vakina sy tanisaina rehefa misy tombony ho an’reo mpitondra sy ireo mpiara misaosy fa “ifirana” raha misy mba maminy ho an’ny vahoaka.

Nefa koa matoa iny rangahy iny sady mitonatonana mankaty amitsuka dia misy nanas any ho avy indray. Impiry tonga teto moa ireny milaza fampanelanelana ireny ary impiry natsoiny tany aminy tany moa ireo mpitantana ny firenena ireo fa hatreto aloha tsy nampiova na inona na inona izany. izay nop mahatonga ny vahoaka malagasy halaim-panahy hihevitra fa toa kopaka isasahana ihany ny an’ireo vazaha mainty ireto sy ny mpanao politika. Toa mpiray petsapetsa amin’ny fanalavana ny tetezamita sy fambotriana ny firenena.

Tsy ho sahy ho avy aty iny raha toa ka haintsika ny manakana azy: Tsy ho avy eto ireo mpanelanelana ireo raha vitatsika ny nandamina izao olana izao ka tsy hiambo ho tompon’andraikitra nefa tsy mahatapak’ahitra ireo mpanao pôlitika gasy ireo. Ary tsy ho botry toy izao ity Madagasikara ity raha tsy mihambo ho tia tanindrazana isika malagasy nefa mbola manao lomanon-gana ihany ka samy manao izay saim-patany toy izao.

Advertisements

One thought on “Hiverina indray i Bemainty.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s