Fihavanana Malagasy: “Ombay mitady”

Nahemotra anio 21 Septambra 2012 ny fanaterana ireo antonta-taratasy filatsahan-ko fidiana ho ao amin’ilay Filan-kevitra Fampihavanana Malagasy, FFM. Nandritra ny fiantsoana mpanao gazety ny Alarobia teo no nilazan’ireo komity mpanomana (- Finona-Raiamandreny Mijoro-Cnosc-) izany. Maro ireo vondrona sy fikambanana any amin’ny faritra any no te handray anjara ao ka aleo ahemotra mba afahan’izy ireo mirotsaka araka ny fanazavana.

Rafitra iray voafaritry ny sori-dalana vita sonia tamin’ny taona lasa moa ity FFM ity ka tsy maintsy atsangana. Izay no marika fa miroso ny famahana krizy eto Madagasikara. Rafitra izay napetraky ny vondrona Sadc taorian’ny fangatahan’ireo mpanao politika malagasy. Maro tokoa manko ireo vndrona sy antoko politika mivoy io resaka fampihavanan io. Eo koa ireo fiaraha-miombom-pirenena no naniry izany satria mahatsapa fa ilaina izany mba handaminana izao olana eto amin’ny firenena Malagasy izao.

Firenena malagasy izay misy mponina malaza fa mpandala ny fihavanana hatramin’izay nisiany. Sadaikatra ihany araka izany ireo mpandinika ny amin’ny antony tsy maintsy hananganana andry iray ho Filan-kevitra amin’ny fanatanterahana ny Fampihavanana. Sadaikatra satria raha tena fotom-pisainana malagasy tokoa ny atao koa fiahavanana dia tsy ilana toro hevitra amin’ny fanaovana izany izy. Ary na ireo mpanelanelana nandrafitra ny sori-dalana aza dia toa manoko sikidy eo ambaravaran’ny mpamosavy ihany nametraka io tao anatin’ity taratasy ity. Sa ve tena tsy misy izany fihavanana izany eto hatrizay fa resaka fotsiny izany? Sa efa very izany ka tsy mahay miavana intsony ny malagasy ka mila ananganana Filankevitra manokana mihitsy?

Enga anie ka hahavita ny andraikitra aminy tokoa ity andry iray ny tetezamita ity. Irina mba hahay hanoro hevitra ny Malagasy tokoa ka hampatsiahy azy fa efa ao anatiny ao izany foto-pisainana mandala ny fihavanana izany. Angatahina koa mba tsy ho isan’ireo andrim-panjakana hafa ka natao fanomezan-tseza ireo mpihavana ka ilazana fa izany no taratra fa tia fihavanana ny Malagasy.

Advertisements

4 thoughts on “Fihavanana Malagasy: “Ombay mitady”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s