Jirama: efa lo

In’4 tapaka izay ny fantsona mitondra ny rano aty aminay tao anatin’ny 2 volana. Ireny fantsona lehibe mamatsy rano ireny no simba ka trano maro no sahirana. Rehafa antsoina moa ny Jirma mba hanamboatra izany dia milaza izy ireo fa tsy mbola misy ny kojakoja anamboarana izany.

Ny mahagaga nefa dia raha nisy ny filazana fa ho raisin’ny kaominina an-tanana ny famantsian-drano eto andrenivohitra dia nahavita nitokona sy nitabataba ny tao amin’ny Jirama. Izay ve izany ilay atao hoe “aleo lo toy izay omen-kavana”? Mety tsy ho vita’ny kaominina tokoa aloha ny hisahana ny famatsiandrano eto, saingy toa tsy vita’ny Jirama koa nefa izany.

Raha ny fanazavana nomen’ireo teknisiana mpanamboatra ireny fantsona simba ireny dia tsy vita’ny famonjena “rano vaky” fotsiny intsony ny tambazotra eto Antananarivo fa mila fanoloana tanteraka mihintsy. Ny fanontaniana ary dia ny hoe ahoana ny fomba anaovana isany fanoloana tanteraka izany? Fa raha izao aloha no mitohy dia tsy ho ela dia hitovy amin’ny any atsimo ny eto.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s