Kajy politika (tohiny)

Sady tsy Rajoelina no tsy Ravalomanana. Hevitra miforona indray io tato ato. Hevitra izay niainga tany amin’ireo firenena ivelany manelanelana amin’izao krizy malagasy izao.

Nisy mantsy ny fifampiresahana teo amin’ny Afrika atsimo sy frantsa ny amin’ny mety ho fiarovana ny tombotsoan’izy ireo. Ny afrikana tatsimo izay mitarika ny vondrona afrikana amin’izao fotoana izao. firenena lehibe ihany koa aru manana hambopo ny haka toerana eo amin’ny filan-kevimpilaminan’ny firenena mikambana. ai rahateo ny filoha teo aloha no mialoka ka efa manomboka manaloka io tanjona io. ny frantsay dia efa iarakana makalala fa tena mifikitra mafy amin’ny madagasikara. Manana andraikitra manokana ary anisan’ireo mpanokana hatrizay ny fanongnam-panjakana aty afrika. Diso fanantenana nefa izy noho ny tsy fahaizan’i Andry Rajoelina ka efa mitady lalana haniliana azy. Soavaly be lohalika rahateo ity Fat it ka mitady hilaozan’ireo mpifanandrina aminy.

Ny tena ho sarotra ho an’ireo mpanao politika izany izao dia ny fitady olona hatao fialofana indray raha misy tokoa ny fialan’ireo roa lahy ireo andaharana. Iarahana mahalala ny tsy fanana’ireo a,tok amanjatony eto Madagasikara herijika politika hiatrika fifidianana.

Advertisements

One thought on “Kajy politika (tohiny)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s