What is your problems?

What is your problems?

Zary lasa fiteny manentana eny amin’ny fiainana andavanandron’ny Malagasy  iny fanontaniana hafahafa napetrak’ilay ranabavy mpanao gazetin’ny TVM iny. Ao no mihomehy, ao ny maneso, ao ny mihantra ary be no manome tsiny. Andeha atao hoe niankaviavia tokoa ilay teny anglisiny sy ilay fomba nametrahany ny fanontaniany. Nefa mba firy tokoa moa no tena mba efa nametraka  fanontaniana momba ny olan’ireo mpanao gazety sy mpiasa ao amin’ny haino aman-jerim-panjakana io? Faly ny hihomehy sy haneso azy ireo amin’izay fahadisoana ataony  fa tsy mijery izay nahatonga ireny tsy fetezana matetika ireny?

Vao misy zava-dehibe miseho eto an-toerana (sy any ivelany) dia any amin’ny TVM avokoa ny maso. Marina fa hatreto aloha dia mbola izy irery no fahitalavitra eo ambany fahefan’ny fanjakana. Noho izany dia izy no tokony ho voalohany raha misy fihetsiketsehana ataon’ny fanjakana izay reniny. Indrisy nefa fa kamboty ilay TVM. Iarahana mahita io fahasimbana mahazo azy io. Toa zaza rovi-damba ririnina ka mihanjahanja ilay tranobe. Dia toy izay koa ireo mpiasa ao amin’izao ririnina izao, miaina ao anaty hatsiaka ao amin’ilay birao fiasany.  Na ny fitaratra mba hiaro amin’ny rivotra eny ambony eny ary dia tsy misy amin’ilay trano fa babangoana ny varavarankely. Hain’ny fanjakana tokoa manko ny mitaky ny tsara sy mampafanafana ny mpijery io televiziona io fa tsy mba hainy ny mba mampafana ny mpandefa ilay televiziona.

 

Mahazo tsiny matetika koa fa ratsy ny fandaharana mandeha eo. Iarahana mahalala nefa fa tsy mora ny mamokatra fandaharana iray fa ilana fitaovana izany. Tsy takona ihany koa fa dia mahantra fitaovana ilay orinasa. Mahatsiaro tena menatra sy miafiafy ireo mpaka sary isaky izay mifanena amin’ireo namany eny an-tsehatra eny satria dia “voangory” no ampiasainy miohatra amin’ny “voay be” eny amin’ireto farany. Saingy kosa manoloana ireo adidy sy ny fahatsapan-tena fa asa no atao dia mamorona ny tsy misy sy mahavita fahagagana hatrany izy ireo. ny hany hery dia ny manentsina ny fanaharana amin’izay fanomezana omen(ireo “mpiray ombon’antoka” avy any ivelany sy ny eto an(toerana. Toy izay koa ny fampitaovana: Mitsindroka any amin’ireo television rahavavy na mindrana amin’ireo izay “malala-tanana”.

 

Hafakely ilay fametrahany ny fanontaniana. Nahamenatra saingy mahalasa saina koa hoe angaha tsy mba misy fampihofanana azo nomena tao? Mila ianarana io. Hita sy re ihany fa misy fampihofanana omen’ny fanjakana hono isan-taona ho an’ny mpanao gazety, saingy mpanao gazety iza? Ireo izay tena mazoto sy hita matetika ka afahan’ny olona mandrefy ny tena maha izy azy ny TVM ve sa ireo mpanao gazety namanamana ihany? Toa lasa atao fanambatambazana sy fanaovana atero ka alao ireny fiofanana ireny. Tsy olana mahazo ny mpana o gazety ao amin’ny TVM irery ihany io fa iarahan’ny mpanao gazety Malagasy mihintsy.

 

Tsy mahay teny anglisy izy. Dia toy ilay teo aloha ihany. Tsy mba misy ny tohana omena ireo izay mba te hanitatra fa samy miady eny raha te mba hahay. Aza gaga ianao raha mifanena amin’ny mpanao gazetim-panjakana any anaty trano fianarana ary mandoa vola avy any am-paosiny fa mba te hahay. Fitiavana hahay fotsiny nefa io fa tsy azo antenaina fa ampitombo ny vola miditra na mba ahazoana fisondrotan-toerana. Satria eo koa dia mbola miainga ny ankisisika: tsy izay mahay ilay asa no mahazo ilay toerana fa izay tiana hanao ilay asa.

Soa ihany fa efa nandalo sedra ireo mpanao gazety sy teknisiana ireo. Raha ny hatezeran‘ny mpijery sy ny fankahalana ny TVM dia efa nizakany ny tsieran’ny ainy. Nefa tiany ny asany, tiany ny orinasa iasany ka tsy mampaninona azy izay vava ratsy any. Ny mpijery izay faly mitsikera ny tsy mety fa mbola tsy heno nankasitraka ny ezaka anatiny ataon’ireo mpiasa ireo. Mpijery izay nahay nanimba sy niomehy ary nanameloka fa tsy mbola nanontany hoe What is Their problem? Samy te ho tompony sy miseho ho sarotiny amin’ilay TVM avokoa rehefa misy ny mahaliana azy saingy vao misy tsy mety dia mahavita manondro molotra sy mialangalana avokoa. Manampy trotraka ihany koa ny fivoizana izany tsy fetezana izny ataon’ireo mpanao gazety namany. Sarotra tokoaaloha ny mitady vaovao mahaliana ny mpamaky sy mpijery ireny gazety ireny, ka zara ary fa nisy zavatra ho lazaina. Dia mahavita manebaka ny namana satria toa tsy mety azo ilay toeranam-boninahitra fa izy ireo nyo tena mpanao gazety manam-pahaizana sy be traikefa. Varotra rahateo ny azy ka mandrapahazo izay famatsiam-bola avy any amin’ny “Patrô” aloha dia aleo mba mikofokofoka.

 

Niezaka ny hanome fahafaham-po ny rehetra ilay anabavy ka ho tsininy ve izay mba teny diso ka dia anaovana kabary toy izao? Nentanim-po sy fitiavana,saingy toa menaka naoso-bato izany.

Advertisements

2 thoughts on “What is your problems?

 1. Que celui qui n’a jamais péché jette la première pierre ! Je suis de même avis avec vous. Combien d’entre nous ose affirmer qu’il maitrise bien une autre langue étrangère?
  En ce moment j’habite dans un pays étranger, Il m’est arrivé de commettre des fautes de tournure, de prononciation, et ainsi de suite, pourtant, ça fait une bonne dizaine d’années que j’y suis.
  Récemment, ayant accueilli une amie anglophone, en faisant le mea culpa, si vous savez les énormes bêtises que j’avais dit…
  Mais l’information était passée, on s’est compris, on a rigolé ensemble, bref on a passé un bon moment …
  Arrêtons de se moquer des autres, au moins, aidons ceux qui osent et qui veulent parler d’autre langue.
  Je pense que c’est notre mentalité qu’il faudra changer, nous pensions que nous sommes bien meilleurs que les autres, que nous savions plus que les autres, mais au faite, la réalité c’est autre chose….

  1. Le savez vous que d’ici 2030, seules l’Afrique et la France parleront le français? Il faut se mettre a l’anglais si on veut ouvrir nos frontiere culturelle et economique

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s