Dahalo

Ramenabila. Anarana hipetraka eo amin’ny tantaran’ny tetezamita izany. Anarana ho entin’ny olona amavoana ireo mpitandro filaminana manam-pahaizana maro mpandrave hetsi-bahoaka nefa tsy nahazo an’io dahalo io nandritry ny iray volana.

Raha ny resaka dahalo mpangalatra omby dia anisan’ny fanetribe ny firenena izy ireo. Mikaikaika tokpa mantsy ireo any ambanivohitra any noho ny afitsok’izy ireo. Very ny fananana nohariana amam’polo taona.  Mety hanaraka hatramin’ny aina ary izany raha tsy mitandrina. Maro ihany moa no nitondra fanazavana momba io asan-dahalo io. Ao ireo milaza fa noho ny fanondranana omby velona ataon’ny fotondrana tetezamita amin’izao no nampirongatra io halatra io. Ao indray koa ny miteny fa efa fomban-drazana any atsimo any io manao dahalo io ka tsy hita izay hamongorana azy.

Fa na ilay hevitra voalohany na ilay faharoa dia tsy misy afaka hanamarina fa mety ny mamono ireo tompon-omby.

Ny zavamisy kpoa nefa dia toa ireo dahalo mpangalatra omby ihany no tena anaovana fihetsiketsehana fa ireo lazana fa dahalo ambony latabatra tsy dia misy sahy miresaka loatra. Matoa tsy hita I Ramenabila dia misy mpiaro sy mpanafina izy izay. Matoa misy mpangalatra omby ho aondrana dia misy ny mpividy izany. Ary matoa tsy mety miova ilay fomba izay hita ny tsy dia mahatsara azy dia misy mpampihatra izany.

Ireo dahalo ambony letabatra ireo izay tsy vitan’ny mangalatra omby fotsiny ihany fa izay rehetra hitany ka azony alaina dia raofiny avokoa: volamena, vatosoa, hazo sarobidy, hatramin’ny vakoka sy harentsaina maro isan-karazany aza. Ary tsy vita n y hoe ireo mpiompy omby irery ihany no lasibetry ny asa ratsiny fa ny firenena iray manontolo mihintsy. Sa ve efa lasa fomba fanao eto madagasikara koa ny manao dahalo ambony latabatra ka tsy tokony atao hahataitra intsony.

Advertisements

One thought on “Dahalo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s