…fafy lainga

Fahalalahan’ny fanaovan-gazety ?  Tena tsy misy io. Andao atao hea tsy fahalalahan’ireo mpanao gazety manao ny asany araka ny tokony izy no tena tsy misy eto. Mbola voafehin’ny vola sy ny teny midina avy amin’ireo lehibany ny mpanao gazety ka mahasahy milaza sy manao tatitra diso.

Tena hita io ny sabotsy 02 Jona teo raha nilaza ny tena zava-nisy niainany sy hitany ireo mpanao gazety nanatrika ny hetsika nataon’ireo  avy amin’ny “Komity ho Fanavotam-pirenena” teny  Analakely. Satria moa alohan’io andro io dia efa nanao fanambarana toa miendrika fampitahorana ihany ireo mpitandro ny filaminana ny amin’ny “hisian’andianolona hitondra zaza madinika hanomezana tsiny ireo mptandro flaminana raha handefa baomba mandatsa-dranomaso izy ireo”. Saingy rehefa tonga tokoa ilay hetsika dia tsy nisy izany zaza izany teny fa dia olon-dehibe avokoa. Mety nisy tokoa angamba fikasana hanao izany avy amin’ireto mpanao fihetsiketsehana ireto, nefa efa sarona kosa ve ny tetika ka inona intsony ny anaovana azy.

Tsy nionona tamin’izany nefa ireo lohandohan’ny mpampiely  vaovao fa dia noterena hilaza ireo mpanao gazety fa dia nisy ilay andian-ankizy notambatambazina hitokona. Nanamarina ny sary ny sy mety hevitry ny namany niaraka taminy ny mpanao gazety sao zanatria tokoa ka jambenan’ny hanohanana sy ny hetaheta ary ny havizanana nandritry ny andro izy ireo ka tsy nahatsikaritra izany. Tsy nahitana izany ireo sary nalaina, ary na ireo namana koa aza dia nanamafy fa dia tsy nisy. Indrisy nefa fa noho ny fitadiavana sy noho ny mba fiaretana kely noho ny fihafiana mba hifikirana amin’ny asa kely atao dia nekena ihany ny hilazany ilay vaovao tsy marina. Teny nidina tokoa io, ary mba ho fiaraha-miasa amin’ny mpitandro filaminana. Ilaina koa ny mba mampitovy loha-tenim-baobao amin’ireo gazetin’ny mpitondra satria mamy koa ny seza. Dia adino ilay maha mpanao gazety matihanina ( satria dia nianatra  ary tena manana izany fahalalana sy soatoavina izany raha ilay namana), fa dia lainga no nafafy ho re sy hitan’ny Malagasy manerana ny Nosy.

Zavamisy izany. Na dia efa nandalo sedra ary tena efa nizakany tsy eran(ny ainy azy nefa ire mpanao gazety dia tsy mbola mety mandray lesona. Manginy fotsiny ny fifanenjehana.

Advertisements

One thought on “…fafy lainga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s