Ifidy?

Manomboka ny 11 Novambra dia afaka manao fifidianana ny eto Madagasikara. Io no fanambarana nataon’ireo avy ao amin’ny  Kaomisiona mahaleotena momba ny fifidianana, CeniT, ny Talata 29 Mai teo teny amin’ny foibeny Alarobia.Ny fikarakarana ny lisi-pifidianana sy ny fametrahana ireo ratsa-mangaikan’ity kaomisiona ity any amin’ireo faritra no asa tena mbola miandry ary ilana fotoana 6 volana araka ny nambaran’izy ireo, ka ilana ny fanampian’ny tsiraray.

Efa nandrasana ity fanambarana ity taorian’ireny fihetsiketsehana nataon’ny avy ao amin’ny Fat ireny. Iaraha mahalala ihany manko ny fomba fanao eto amin’ity firenena ity, mpanara-body ny lehibe avokoa fa tsy mb ba manana fahaleovan-tsaina. Raha io  drafitra io dia mifanaraka ihany koa amin’ilay natolotry ny firaisa-monim-pirenena herinandro lasa izy. izany hoe raha lazaina dia efa nahazo ny fankatoavan’ny avy ao amin’ny Fat, sy ireo firaisamonim-pirenena izany.

Ny fanontaniana izany dia hoe ahoana ny hevitry ny mpanohitra. Nisy ihany ny fivoahana tamin’ny fahanginana nataon’ingahy RAvalomanana ny faran’ny herinandro pantekosta teo nilazany fa tsy matahotra ny hifaninana amin’ny fifidianana izy. Ny fanontaniana nefa dia hoe ahoana no ilatsahany nefa izy tenany aza tsy eto Madagasikara?

Advertisements

3 thoughts on “Ifidy?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s