Misy mihaino ve ny FFKM?

Nivoaka tamin’ny fahanginany ny Ffkm taorian’ny taona 3 tsy nahenoana firy ity fiombonana ity. Tsy ho tsaihivina etoana ny olana nosedrain’izany Ffkm izany hatramin’ny nisian’ny tetezamita ka nipoiran’izao krizy izao. Saingy, noho ireo fiangavina sy ireo fiantson’ny vahoaka malagasy maro dia namoaka fanambarana izy ny 11 May 2012 teo. “Amin’ny maha Raiamandreny, sy ny amin’ny maha-mpaminany ny fiangonana sy ny andraikitra tsy maintsy sajhaniny” dia tsy afaka ny fijery fotsiny ny fahalavoan’ny fianam-pirenena ny Ffkmn ary ananany tsiny izany raha sanatria tsy nataony.

Maro ihany ny teboka nasiany fanamarihanatao anatin’ity fanambarana nivoaka tamin’ny 11 may ity. ny voalohany dia ny niantsoany ireo mpitondra rehetra tsy ankanavaka, sy ireo tsy ao anaty hitondrana fa mahatsapa tena fa mpanao politika mba hitsinjo ny firenena ka hamoaka azy amin’izao fahoiana klalina izao. “Misy ireo minia ny hanitatra izao tetezamita izao hahazoana tombotsoa manokana” ao amin’ireo mpanao politika ireo ka manao tsindry hazo lena ny mpiara-belona.  “Mifanditra sy miaro seza fotsiny ireo mpanao politika” fa tsy mihavitra izay ivoahana amin’izao krizy izao. Hafatra izay natolony manokana ho anny Filohan’ny tetezamita sy ny praiminisitra.

Nafarana koa ny mpitsara mba hanatanteraka ny asany amin’ny fiarovana ny fahamarinana mba tsy ho lasa fitaovana hambotrina ireo madinika izy ireo. iaraha-mahita ny fanampenamaso ny fahamarinana ka ajakan’ny fahalovana ny firenena.

Nahazo hafatra mahamay ihany koa ny mpitandro filaminana. Nokianiny manokana ny fampiasan-kery ho famoretana ireo izay mba maneho hevira. “Aoka ianareo mpitandro filaminana mba hiaro ny vahoaka sy ny fananany am-pahendrena” satria ny hiady amin’ny tsy fahandriam-pahalemana no andraikitra napetraka aminareo. Mampalahelo ny fahitana ny fireharehan’ny mpangalatra sy ny mpamono olona ka tokony handraisan’ireo mpitando filaminana andraikitra.

Ho an’ny mpanao gazety: manabe sy mpitaiza izy ireo ka aoka mba ho vavolombelon’ny fahamarinana sy ny fampitoniana ny firenena. Anisan’ny fototry ny Demokrasia tokoa mantsy ny fahalalahan’ny fanaovan-gazety ka tokony ho arovana. Melohiny araka izany ny faneriterena sy fangejana ny mpanao gazety sy fanidiana ireo orinasan-gazety maro isankarazany.

Nefa indrisy fa toa tsy misy mihaino izany hafatra izany. toa tsy nahenoana fampiharana ireo torolalana nomen’ity vondrona ity. ny hita aza dia toa fampiakaram-peo no namaliana izao anatra izao.”Alamino aloha ny olana anatinareo vao mananatra anay ianareo” hoy ilay Jeneraly -manam-pahaizana ambony sy tapi-pahendrena- iray iny. Dia ny fahadisoan’ny olana mandrafitra izany vondrona izany ve no itsarana azy. Ny tsy tokony tsy ho adino dia tsy miteny amin’ny maha Rakoto Modeste azy ny filohan’ny Ffkm raha nanao sonia ity miaraka amin’nireo lehiben’ny fiangonana kristiana 3 namany, fa amin’ny Vondrona, sy maha Raiamandreny azy.

Image

Tsy hay aloha izay tao an-tsain’ilay Jeneraly fa mba irina dia ny tsy hiverenan’ilay fiteny aminy hoe “Notenenine foana fa eee! Nanarina foana fa eee!!” indray andro any.

Advertisements

One thought on “Misy mihaino ve ny FFKM?

  1. Pingback: mandimby maharo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s