avy aiza ka ho aiza?

-Marefo sy tsy ampy herintsaina, ary mifanipaka an-karona ireo- hoy izahay toy izahay tao amin’ny Volana maha-may raha nilaza fa tsy ireo mpanohitra mihintsy no azo antenaina hamaha izao krizy izao ka ialan’ny Fat eo amin’ny fitondrana. Tsy nandisoio tombana io raha ny nitranga tamin’ny Sabotsy 12 May sy ny May teo no lazaina.

 

Naverimberina ary tena natao totoafo mihintsy nandritry ny herinandro mialoha ireo daty ireo fa ‘tsy maintsy tafiditra eny amin’ny kianjan-Ambohijatovo, ary eny amin’ny kianjan’ny %ay no iafaran’ny tolona analana ny fat”. Kabary sy fanentanana ny olna ho avy maro amin’ireo andro ireo no nameno ny haino aman-jery. Tonga tokoan y andron’ny 12 May, tokony tamin’ny 10 dia efa tonga ireo olona marobe nentanina ho avy fa hanao tatitra ny parlemantera avy abt amin’ny mpanohitra . mazava ho azy, toy ny mahazatra dia efa feno ireo ùiaraùima; zandary sy polisy ny manodidina io kianjan(ny demokrasia io. Tehaka no nandraisan’ireo olona marobe ireo mparlemantera, mpanentana sy mpikabary, izay avy hatrany dia nangataka alalana amin’ireo mpitandro ny vavahady. Tsy navelan’ireto farany moa izy ireo hiditra ka dia nangataka ny mba haterina any amin’ny kianjan’ny Magro fa any hono no hanao kabary aloha. Nandalovana tokoa ny kianjan’ny 13 May fa tany amin’ny Magro ihany no niafaran’iny andro iny. Na dia nisy aza ireo olona maromaro nidongy sy nibodo nijanona teo amin’io toerana misy ny lapan’ny tanana io dia tsy nahaleo dohika ireo mpitarika izany fa dia ny hiverina ao amin’ny Magro no nahamay azy.

 

voalohany aloha dia mivandravandra ny tsy fahaizana mitantana sy tsy fahaizana mitarika ao anatin’ireo mpanohitra. Ny Sadc dia efa niteny fa misy olana amin’ireo mpiondra ankehitrina, olana eo amin’ny fitarihana (leadership). KA ireo mpanohitra ireo dia anisan’ireo atao hoe mpitobdra ankehitrina ka voafaoka ao amin’io fanamarihana nomen’ny Sadc io. Fa ankotra izay mpitarika tolon koa izy ireo ka eo no tena ahitana izany tsy fahaizany izany.

 

Ny tsapa dia tsy nisy fahavononana mihitsy ny hiditra tao Ambohijatovo ireto mpitarika ireto. Porofon’izany ny naha vitsy azy ireo tonga teny. Teo koa ilay fanekena mora ny fepetra napetrak’ireo mpiandry vavahady.

 

Mbola ao ihany koa ilay tsy fahatokiana ireo malagasy nentina fa mbola misolelaka amin’ny fitondrana Fat sy ny Sadc; izay nahatonga solotena teny tamin’io fotoana io. Tsy mahatoky fa rehefa misy malagasy vonona aorian’izy ireo dia handresy ny tolona ataon’izy ireo.

 

Ny rehetra dia nahatsapa fa mandrebireby ny vahoaka malagasy fotsiny ireo mpitarika avy ao amin’ny mpanohitra ireo fa tsy manana fahavononana hamaha izao krizy izao. Ny nahazoana toerana sy voninahitra ao amin’ny parlemanta sy ny ministera no niriny ka rehefa azo izay dia sinema ny sisa.

 

Ary fantatra fa very hevitra amin’ny fomba hampijanonana ny hetsika ataon’ireo vahoaka mpanohana ny ara-dalana izy ireo. Ny hanakivy ireo olona ireo no hany hevitra hitany fa hahomby hahafaty izany hafanam-po ananan’ny olona izany.

 

Hafanam-po izay hita sy azo porofoina ny 13 May lasa teo raha nantsoina ny hanao fivoriana eny Analakely izy itro. Raha ny marina dia tsy fivorina no natao teny fa fanateram-bonikazo ho fahatsiarovana ireo namoy ny ainy teo amin’io toerana io 40 taona lasa izay. Natao fotsiny izay isehoana fa mba nanitsaka izany kianja izany tamin’ity tolona ity ka rehefa vita ny fakana sary sy fihetsiketsehana dia iny fa lasa niridana nisitrika ireo mpitarika ka ireo olona maroba sisa no indreo fa nangahiahy toa zaza nilaozan-tsakaiza teo/

 

tsy azon’ireo mpanara-dia ireo intsony izay tena lala-komban’ireo mpitarika satria hafa ny lazain’ny vavany sy entiny anentanana azy ireo, nefa hafa ny asa sy fihetsika ataony.

Tsy maty ao am-po ny olona ny fitiavany ny fireneny, voaporofo izany. Ka na hisy na tsy hisy mpanao politika hitarika io dia azo an-tsaina fa tsy maintsy hihetsika ireo olona natao fitaovana ireo indray andro any ka hampafantatra amin’ireo izay namandrika azy fa ny vahoaka tsy manadino. fa mandrapaha aloaha dia manontany iay ireo hoe ho aiza ihany isika ity satria fatany mazava tsara hoe avy aiza izy ireo no niainga.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s