… ondry botry.

Tapaka ve ny fifampiraharahana eo amin’ny fanjakana sy ny Sempama ? Raha ny teni’ny Fat Andry Rajoelina mantsy dia iny vola 25 milliara Ariary iny no azo’ny fanjakana atolotra aloha amin’izao tetezamita izao . Namafisin’ny Praiministra Omer Beriziky sy ny Minisitry ny fanabeazam-pirenena koa io nandritra ilay valandresaka nataony ny Alarobia 09 Martsa teny Mahazoarivo . Etsy andaniny nefa ireo mpampianatra dia nanamafy ihany koa raha nivahiny tao amin’ny haino amanjery tsy miankina iray eto andrenivohitra fa tsy hanaiky lembenana satria amin’izy ireo dia fandrebirebena mba hialana andraikitra io fanomezana vola « kely » io. « Rehefa irendrarendra amin’ny fiaramanidina sy ireo fanendrena mpiasa ambony maro sy ny zavatra tsy miatraika mivantana amin’ny fiainanan(ny vahoaka ve ianareo mahita vola maro fa rehefa ny mpampianatra ny zana-bajoaka no mijaly dia miala andraikitra ? » hoy izy ireo namaly ilay tolotra nomena azy ireo.

Image

Toa manamafy izany ilay hiaka ataon’ireo mpianatra rehefa midina eny an-dalam-be hoe “Amidio ny Airbus, dia roahy I Régis!”. Teny miverimberina matetika tato anatin’ity tetezamita tokoa mantsy ny hoe fitsitsiana sy ny fahaizana mitantana ny volam-panjakana. Raha misy tokoa ary ve tena fitsinjovana ny fiainam-pirenena, tsy ny fampandehanana ny fampianarana sy izay mahakasika mivantana ny be sy ny maro no tena tokony andaniambola ka avela any izay asa sy rendrarendra tsy mahamaika amin’izao tetezamita izao. Sady isan’ireo andraikitry ny tetezamita rahateo izany; mampandeha fotsiny ny raharaham-pirenena fa tsy mila zavatra maro. Ny zavatra hita nefa dia toa ireny tsy dia mahamaika ireno no enjehin’ity tetezamita ity: hopitaly manara-penitra, nefa ny eo ary tsy mandeha amin’izay laoniny; toerana fanaovana lanonana, nefa ny eto ary tsy kolon-tsaina intsony no hita eny amin’ny fahita lavitra fa kolom-body; fiara manidiana, nefa ny mpizaha tany ary misy mamono…

 

Ny tiana ho tsindriana dia toa variana ny hanenjika laza sy dera ny mpitondra ka izay hanampenana ny masom-bahoaka no mahamay. Mbola eo mantsy ilay kajikajy politika atao mba itsinjovana ny fifidianana, izay mbola tsy hay na ovina koa ary. Te hampiseho fa mahavita lavitra noho ny teo aloha, izay tsy mety ho tratra, ka lasa mitotototo any amin’ny tsy mahamaika. Mitotototo ka tsy mahita ny lalan-kombana hany ka tafitohin’ny vato vao taitra. Mety hp voatampina amin’ny zavabita tsy dia mankaiza sy jambenan-ny baomba lakrimôzena tokoa ny olona fa ny sainy sy ny fony malahelo tsy ho voatampina rahoviana. Ary rehefa ho avy ilay foyoana liana azy dia ho lazainy aminao ny marina rehatra.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s