Sapanan-dalana.

Niala tsy ho ao anatin’ny andrimpanjakana tetezamita intsony ny ankolafy Ravalomanana. Io no fanampahan-kevitra lehibe noraisin’ireto parlemantera sy minisitra ireto ny Alatsinainy 30 aprily 2012, ary nahazoany fankatoavana avy amin’ny filoha mpitarika azy, taorian’ny zavanisy ny Sabotsy lasa teo. «Tsy mety intsony ny fiaraha-mitantant hoy izy ireo raha ny parlemantera aza tsy asiana hasiny fa darohana baomba mandatsa-dranomaso. Midika izany fa manohana olona tokana sy manday baiko avy amin’io olona tokana io ny miaramila sy ny polisy ary ny zandary, ka tsy misy antony ijanonanay ao» hoy izy ireo.

Raha ny lalàna tokoa manko dia na inona fihetsika ataon’ny miaramila na inona dia misy olom-panjakana hatrany ao ambadika amin’ny maha mpanatanteraka baiko ny foloalindahy. Na io mpitsara , na io  ny praiminisitra, na io ny filoham-panjakana. Niantefa mivantana tamin’ny praiminisitra ary ny fanontanian’ireo minisitra ireo  raha izy no nanome baiko ireny fandravana fivoriana ireny na tsia.  Ary miangavy azy mba hampanao famotorana mba afahana manasazy izay tao ambadika.
Niova endrika izany ny tolona ataon’ireo avy amin’ny ankolafy Ravalomanana satria dia hidina an-dalambe izy ireo fa tsy hijanona ao amin’ny Magro intsony. Ireo olona mpanaradia ity ankolafy ity moa no nanery mafy ireo mpitarika mba hanaovana izany afahana manery an’Ingahy Andry Rajoelina hanatanteraka ny tondro-zotra amin’ny antakany sy an-davany, sy hiverina an-databatra boribory.
Ity paik’ady ity dia mandeha roa. Etsy andaniny ny mpitarika manery ny iraisam-pirenena hanao tsindry amin’ny Fat, etsy ankilany ny olo-tsotra hihiaka avy ato anatiny hamoha ireo izay mbola variana. Fomba fiasa fanao ao anaty  tolona rehetra io, satria ny iraisam-pirenena araka ny maha vondrona azy dia manana ny fomba fiasany : misy ireo taratasy, fifampiraharahana maro, ny fanelanelanana izay mandany fotoana maro rehefa hamaha krizy tahaka izao. Ny iraisampirenena izay tsy mahalala afatsy ny tondro zotra sy ny ao anatiny izay mametraka ny fiaraha(mitantana. Ny vahoaka kosa nefa tsy mahandry izany intsony ka izao efa manomboka mihetsika isan-tsokajiny izao. Ho azy ireo dia na inona taratasy any, na inona fifanarahan’ireo mpanao politika any dia tsy mampaninona azy izany fa ny hamoahana ny firenena no ilainy. Ny zava-dehibe ao anatin’izao paik’ady izao dia ny fahaizana manararaotra ny fotoana mba hanaovana tery ara-tsaina ny mpitondra, ny fanaovana tery ara-batana ny miaramila satria na tiana na tsy tiana dia ho reraka ihany ireo hifanenjika eraky ny tanana ankoatry ny vola lany amin’ireny fiara maro entina mirimorimo ireny.

Niova tanteraka izany ny fandehan-draharaha-pirenena, satria ankoatry ny Ankolafy Zafy sy Ratsiraka izay nandà hatramin’ny voalohany ny fiaraha-mitantanta dia izao niala izao koa ny ankolafy Ravalomanana.  Ingahy Andry Rajoelina sy ny mpiara-dia aminy irery ; miampy ireo milaza fa avy amin’ny zafy  saingy lavin’ity farany, no sisa mitondra ny fanjakana. Endri-pitondrana izay tonga dia tsy isalasalana fa tsy ahazoana ny fankatoavana iraisam-pirenena, ary tsy hafahana hikarakara ny fifidianana izay irian’ny Fat ho atao amin’ity taona ity. Ankoatr’izay dia eo koa ny fanamby ataon’ireo mpanohana an-dRavalomanana ny amin’ny famoahana ny gadra politika, hamohana ny haino aman-jery nohidin’ity tetezamita ity ary indrindra indrindra ny gamelana ny filoha teo aloha marc Ravalomanana hody eto Madagasikara ka amelana azy hilatsaka ho fidiana indray. ka ho hita eo raha ho tratra izay fanamby izay amin’izay fidirana amin’ny sapanan-dalana vaovao izao.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s