Misy mihaino?

Tapi-dalan-kaleha ny Ankolafy Ravalomanana. Nilaozan’ny sakaiza mahatoky roalahy irery hiatrika ny Fat ao anaty rafim-panjakana, tsy naharesy lahatra tany an-dapa, voasakan’ny baomba eny andalam-be ;  niverina tao amin’ny Magro ary nanao tatitra tamin’ny Sadc sy ny Fivondronam-be eraopeana ary ny firenena mikambana indray ny Sabotsy 28 Avril 2012 teo.

Ao anatin’izany rehetra izany dia manao be marenina tsy mihaino ilay vahoaka marobe aoriany fa mbola manao kabary ambony vavahady hatrany. Ilay vahoaka mpiara-mitolona aminy isan’andro toa tsy rahahiana fa ilay iraisam-pirenena no idodododoana isaky izay voadona. Fivondronana iraisam(pirenena izay toa tsy dia miasa saina amin’izay manjo fa be erehina sy mpangatak’andro lava. Ny fotoana nefa volamena. Raha variana miandry ny fehikevitra avy any amin’ireo mpanelanelana izy ireo, ny harem-pirenena etsy migorobaka ihany. Raha mbola miandry ny fanampahakevitra avy atsy afrika atsimo izy ireo, ny sasany etsy tsy menatra akory mitokana zava-bita sy manao fampielezan-kevitra.

Ny tsapa dia menatra, na matahotra ny ho lazaina ho mpanohitra izy ireo. Matahotra sao lazaina fa izy ireo no sakana amin’ny tsy amahana ny krizy. Adinony fa mety ho vitsy an’ia any an-dapa fa maro an-isa kosa any an-tanana sy any am-pon’ny vahoaka any. Nefa raha mba mihaino kely fotsiny izy ireo, ka mandray hery avy amin’ireo vahoaka ireo dia mahalala ny heriny ka afaka handon(databatra hampanankery ny heviny.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s