Tsikera.

« Tsy tokony ho tsikeraina ny fazahoana izao Airbus ho an’ny kaompania Air Madagascar izao”, hoy ny Filohan’ny FAhfana Avon’ny Tetezamita* raha nanao ny kabary fanolorana izany fiaramanidina izany izy ny alakamisy 12 aprily teo teny Ivato. Fa inona tokoa moa no ho tsikeraina zavatra iray tsara sy mahasoa. Nefa matoa misy ny tsikera dia misy azo ho tsikeraina sy tokony ho tsikeraina izany. Izany fandrarana izany koa dia toa midika ho tsy fahazakana tsikera sy fanampenam-bava ireo mpitsikera. Ankoatry ny mpanao politika sy mpandinika raharaham-pirenena tokoa manko dia anisan’ny tena nitsikera mafy ity fividianana fiaramanidina ity ireo mpanao gazety namana maro. Mety tsy tena anjara asan’ny mpanao gazety, izay natokana hitatitra fotsiny ihany, tokoa angamba ny mitsikera. Saingy mety ho anisan’ny adidiny ihany koa ny milaza ny tsy mety hita eny amin’ny fianam-bahoaka. Dia hanampim-bava ny mpanao gazety ary ve izany ingahy Andry Rajoelina sa hanenjika azy ireo? Dia tsy ho tsikeraina ve izany ny fomba fampiasana ny volam-panjakana amin’izao fotoana sarotra lalovan’ny firenena izao? Iza izany no afaka mba hitondra fanazavana monba izany fandaiana 186 miliara Ariary izany ho an’ny malagasy mpandoha hetra tsy mahasahy mandany 1 000 ariary hividianana hena isan’andro mba ho an’ny ankohonany?

“Ny fitsikerana izany dia mandatsa ny Malagasy izay te hivoatra.” hoy ny Fiat nanohy ny teniny. Mety marina izany satria iza tokoa moa no tsy te hivoatra. Ny indro kely dia ny fandaniana vola amin’ny fampitaovana iray dia tokony hisy tanjona afahana mamerina izany vola izany. Raha fiaramanidina izany no amoahana vola dia tokony hampitombo ny fivezivezena mankeny ivelany, na mampitombo ny fahatongavan’ny vahiny eto izany. Ny zava-misy nefa aloha dia hatreto dia mbola maro amin’ireo mpitondra no mbola tsy mahazo mivezivezy any ivelany any. Maro koa ireo mpandraharaha no tsy manana fahefana firy intsony handeha hikaroka sy hividy any amin’ny tsena any ivelany . Toy izay koa ny fizahan-tany: marefo sy tsy dia misy firy izany noho ny tsy fatokian’ireo vahiny ny tanintsika. Dia novidiana tsy hahaverina ny vidiny ary ve izany iireo fampitaovana ireo? Inona ny fampivoarana mety ho entiny ka tsy ho lasa latsa ho an’ny malagasy izy ireo?

 

Advertisements

3 thoughts on “Tsikera.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s