Ailano mahintsy!Ahitsano! AOKA!

Na ny vary ho arotsaka, na ny arina handroana azy, na ny rano ho atao anaty vilany dia ilaharana avokoa. Dia mampanontany tena hoe dia izao izany ilay antony nilaharana teny amin’ny Kianjan’ny demokrasia sy teny Analakely telo taona lasa izay. Nilahatra mba hilaharana.

Tena manan-karena ity tanitsika ity ! firy taonina ny volamena sy vatosoa eto, firy taonina ny hazo sarobidy eto, firy hetsy ny omby eto? Fa tsy misy hita aloha izany hatreto fa mbola ny filaharana no tena vokatra.

Fa mbola filaharana hafa koa ny filaharan’ireo fiara eny andalam-be isa-maraina na rehefa hariva hody avy nilahatra tany ampiasana nitaky karama. Mitanjozotra ny karazany: ao ireo tsy dia fahita firy fahiny fa lasa haingon’ny lalana akehitriny. Ireny fiara tsy mataho-dalana ireny. Tena ilaina izy ireny eto satria tsy azona iamptana ireo lavaka be eny amin’ny arabe ny fiara madinika mahazatra. Dia ao koa ireo fiara fitanteram-bahoaka ireny. Rehefa avy nilaharana nandritra ny minitra maro dia ireny fa mitanjozotra. Tsy azony atao ny lany solika eny an-dalana fa raha izany dia ho lany fotoana hilahatra eny amin’ny tobim-pamantsiana.

Dia ireny koa fa nilahatra ny tovovavy. Izy ireo moa mbola sahirana nikarakara toka-trano nandritra ny andro ka hariva vao mba afaka nilahatra teny amoron(dalana teny; dia milahatra sy mijoro tsara sao tsy mahazo ny anjarany eo. Dia akaikezina izay toeram-pisotroana misimisy tovolahy milahatra fa saodia mba misy ihany sahy hifampitarika any ambadika any.

Ka rehafa samy ilahatra dia mba nilahatra koa ireo nomena fahefana. Nilahatra mba a,dray mari-boninahitra, valin-kasasarany. mafy tokoa anie izay nilaharana tamin’ny fanaterana ny taratasy filatsahan-kotendrena izay e. filaharana tsy nisy toy izany ka voatery nampitomboina  mihintsy ny isan’ny seza  mba hafahana manome fahafahampo ireo mpilahatra.

Fa ny nahagaga ahy dia toa tsy nisy mpilahatra intsony ilay baolina kitra ao mahamasiana. Naleon’ny pijery nankeny antanimbary. Eny no toa miady kokoa ny lalao.

Dia foana koa ilay filaharana tao amin’ny toeram-pitsaboana. Efa salama tokoa ve ny olona rehefa nahaso ireny hopitaly nanarepenitra ireny sa…? Na ireo mpitsabo aza gaga satria tamin’izy ireo nilahatra nitaky ny tombotsoany noamavainina, rehefa miasa indray izy tsy ilaharana.

Fa ao koa ireo mbola manantena fa hisy indray ny filaharana eny amin’nireny fivarota lehibe ireny ato ato; toy ilay tamin’ny 26 janoary 2009. Dia mba samy hilahatra haka ny anjara entana sinoa sy karana indray, satria ilay mpivarotra menace sy vary efa tsy eo intsony. Eny e, mbola any ihany ilay io fa ny akamany aloha no mbola milahatra ao amin’ny kianjan(ny behoririka ao…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s