Ny hendry mody voky!

Mitaky ny karamany sy ny tombotsoany maro isankarazany ny mpampianatra mpikaroka mikambana ao amin’ny SECES. Ary tsy hampianatra eny amin’ny Onioversitém-panjakana izy ireo raha tsy azony manontolo ireo. Mahagaga io satria mpikaroka inona moa izy ireo? Izaho angamba no tsy maharaka fa hatreto aloha dia toa ireny asa fikarohan’ny vahiny hatramin’izay ireny ihany no toa mbola ampianarina sy ampiharina eto amitsika sy azahoana vokatra. Tsy mbola nahita hoe Théoreme de Rakoto na Rasoa ampiasaina azahoana ity vokatra ity any an-tsekoly ambaratonga fototra any.. Ny zava-misy koa dia maro, mba tsy ilazana hoe izy rehatra ireo dia mampivady io asam-panjakana io amin’ny asa any amin’ny sekoly ambony tsy miankina iray na roa. Ny sasany aza moa dia manana ny sekoliny manokana mihitsy ary sahy mirehareha fa manohatra lavitra ny an’ny eny amin’ny oniversite ny any aminy. Doka izao, filaza tsara izao fa toa izy ireo no tena nanabe sy namokatra ny manam-pahaizany rehetra eto tao anatin’ny taona maro. Dia adino ilay sekolim-panjakana natao ho an’ireo izay tsy mba manana an-tapitrisany hanovozana fahalalana. Adino fa tsy nahaloa izatsy tombotsoa sy izatsy vola izatsy rafanjakana, mba tsy ilazana hoe ny vahoaka mpandoa hetra. Atao ahoana tokoa moa fa ny zanabahoaka rehefa tsy misy vola dia tsy afa-mianatra. Tsy izy ireo no tsy te hianatra na ny oniversité nefa no tsy misy fa ny mpampianatra no mbola mitokona fa efa voky ny vola raisiny any amin’ny tsy miankina.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s